Kinesiotaping | Kinesiology taping

Najdokładniejszym terminem w języku polskim tej metody jest Plastrowanie Dynamiczne. Metoda polegająca na naklejaniu specjalnej taśmy o właściwościach elastycznych ( plaster nie zawiera żadnego leku). Aplikując w sposób odpowiedni plaster, można osiągnąć efekt przeciwbólowy i przeciwzapalny, przyspieszyć regenerację tkanki, wspomóc pracę mięśni, powięzi lub układu limfatycznego (przy wskazaniach do drenażu limfatycznego), osiągnąć efekt korekcji wad postawy np. skoliozy.

O metodzie kinesiotaping

Kinesiology Taping to metoda, która pozwala na osiąganie doskonałych rezultatów terapeutycznych przez działanie sensoryczne plastra kinesiology tape/k-active tape. Istotą każdej metody terapeutycznej jest oddziaływanie na organizm różnymi czynnikami mechanicznymi i fizykalnymi w celu wywołania pożądanych zmian. Jest to możliwe dzięki zjawisku samoleczenia organizmu, częściej określanym jako kompensacja, która samoistna w efekcie jest patologiczna, natomiast kierowana prowadzi do przywrócenia  i zachowania prawidłowej funkcji.

Aplikacje plastra nie mają w większości zastosowań charakteru korekcji mechanicznej, lecz działanie sensoryczne poprawiające funkcjonowanie lokalne lub wpływanie na dysfunkcje znajdujące się poza obszarem objawu (np. bólu). Służą temu testy przesiewowe, dzięki którym terapeuta lokalizuje dysfunkcje organizmu i porównuje je z istniejącymi objawami.

Tak często spotykana fizjoterapia czy też medycyna objawowa, daje rozwiązania krótkotrwałe, ponieważ ich celem jest pozbawienie pacjenta objawów. U podstaw działań terapeutycznych leży przerwanie błędnego kola bólu co jest ważnym działaniem, ale niezwalniającym terapeuty do wyjaśnienia i leczenia dysfunkcji, która prowokuje objawy.

Kinesiology Taping to terapia łącząca elementy medycyny europejskiej i dalekowschodniej gdzie nie leczy się choroby (objawów) ale pacjenta.

W terapii wykorzystujemy plaster k-active tape o parametrach zbliżonych do właściwości ludzkiej skóry. Nazwa Kinesiology taping pochodzi z łaciny kinesiologia-nauka o ruchu, a wiec poprzez aplikację plastra dajemy możliwość przywrócenia funkcji.

Każda aplikacja jest poprzedzona badaniem, oceną układu mięśniowo-powieziowego. Nie jest oparta na stosowaniu gotowych szablonów dla poszczególnych schorzeń. Kinesiology taping jest najbardziej rozwiniętą i stale dynamicznie się rozwijającą odmianą terapii z użyciem plastra bazującą na ostatnich osiągnięciach wiedzy medycznej z obszaru terapii mięśniowo-powieziowej.

Istnieje wiele form terapii, lecz kinesiology taping:

  • jest dobrze akceptowany przez pacjentów,
  • działa zgodnie z funkcjonowaniem organizmu przez 24 godziny na dobę, a nie tylko podczas sesji terapeutycznej,
  • efekt poprawy jest zauważalny bezpośrednio po aplikacji i utrzymuje się po jej usunięciu,
  • nie wyklucza stosowania innych form terapii

Kinesiotaping – historia

Pomysł wykorzystania specjalnego elastycznego plastra w terapii pacjentów zrodził się w Japonii gdzie jest powszechnie stosowany jako terapia od 30 lat, a plaster można kupić w każdej aptece. Człowiekiem który zasłynął jako prekursor jest Dr Kenzo Kase japoński chiropraktyk. Przez pierwsze lata wykorzystywano plaster w sporcie i terapii pacjentów z problemami reumatologicznymi głównie w Japonii i Korei. 

W Europie przedstawiony po raz pierwszy w 1998 roku system Kinesiotaping rozwijał się w różnych kierunkach, głównie w Niemczech, Włoszech, Portugalii. Pierwszy kurs w Polsce odbył się w 2004 roku. Pierwsi polscy instruktorzy zaczęli prowadzić kursy od 2005 roku (Tomasz Senderek) brali udział w Konferencjach Międzynarodowych, gdzie przedstawiali prace dotyczące Kinesiotapingu – International Congres OPTL Reaserch of the Physiotherapy (Beirut, Liban 10-11 wrzesień 2005) oraz 21st Kinesio Taping Symposium (Tokyo, Japan 15-16 kwiecień 2006) prezentując prace ‘Effectiveness and Differences between Lymphatic Applications Used for Treatment of Pregnant Women’ Tomasz Senderek, Zbigniew Śliwiński ;’The possibilities and limitations of Kinesiotaping application at children with ICP and at adult patients who were treated simultaneously with local cryotherapy and whole body cryotherapy’ Zbigniew Śliwinski, Tomasz Senderek oraz wielu polskich sympozjach i konferencjach naukowych. Prowadzą kursy poza Polską (Norwegia, Szwecja, Dania, Islandia – T. Senderek), (Włochy, Irlandia, Wielka Brytania – Z. Śliwiński)

Jednakże aplikacje i testy nie były do końca dla europejczyków jednoznaczne ponieważ bazowały na terapii i diagnozie opartej na meridianach (liniach energetycznych) co stanowi podstawę medycyny dalekowschodniej od 3000 lat ale również ogromną przeszkodę w rozumieniu i nauczaniu tej terapii w Europie. 

W maju 2007 roku instruktorzy kinesiotapingu z Europy zdecydowali o modyfikacji nazwy i treści nauczania. Doskonałym obszarem do przeniesienia wiedzy dotyczącej kinesiotapingu jest układ mięśniowo-powięziowy, czy tez teoria łańcuchów mięśniowych a szereg enigmatycznych wyjaśnień japońskich świetnie tłumaczy teoria tensegracji. 

Tak skonstruowana koncepcja została określona jako KINESIOLOGY TAPING.

Właściwości kinesiotapingu

Plaster k-active tape został stworzony przez japońską firmę Nitto Denko, która jako pierwsza opracowała tego rodzaju plaster terapeutyczny.

Ponad 25 letnie doświadczenie w produkcji i doskonaleniu tego produktu gwarantuje najlepszą jakość. Plaster posiada certyfikat CE i jest zarejestrowany jako produkt medyczny.

K-active tape – grubość, ciężar właściwy i rozciągliwość – w zakresie 130-140%, są zbliżone do parametrów ludzkiej skóry. Jest on wodoodporny, przepuszczalny dla powietrza, co pozwala na niezakłóconą wymianę cieplną.

Warstwą klejącą jest akryl (bez domieszek lateksu) co ogranicza możliwość występowania podrażnień i uczuleń. Plaster zachowuje swoje właściwości przez wiele dni po aplikacji, nie ogranicza czynności higienicznych.

Zastosowanie

Dysfunkcje narządu ruchu są nierozerwalnie związane z zaburzeniami przesuwalności powięzi i tkanek miękkich. Umiejętność oceny tych zaburzeń jest podstawą do aplikacji plastra. Analiza problemu z jakim boryka się pacjent jest istotą kinesiology tapingu. 

Dysfunkcje stawowe są w większości powodowane przez nierównowagę mięśniową, którą możemy wyrównywać odpowiednio aplikując plaster nie na miejsce objawu (staw), ale na przyczynę (mięsień). Ten sposób myślenia daje nieograniczone możliwości pracy z pacjentem z zastosowaniem plastra. Możliwości stosowania to nie tylko fizjoterapia sportowa, ale użyteczność technik w pracy z pacjentem z bólem, obrzękami, efektywna terapia blizn, zastosowanie w terapiach neurorozwojowych dzieci, u kobiet w ciąży, zaburzeniach neurologicznych, terapii pooperacyjnej.

Źródło: K-Active Association