Laseroterapia Szczecin

Jest to stymulacja procesów leczniczych organizmu za pomocą promieniowania laserowego o różnej częstotliwości. Laser jest w stanie wyemitować fale widzialna, podczerwoną oraz ultrafioletowa. 

Działanie przeciwzapalne

Stan zapalny – jako proces toczący się w organizmie ludzkim – jest wrodzonym mechanizmem obronnym, który pojawia się w odpowiedzi na działanie szkodliwych czynników fizycznych, biologicznych czy chemicznych. Ostatecznym celem terapii jest wyeliminowanie początkowej przyczyny uszkodzenia komórek lub tkanek i rozpoczęcie procesu gojenia, a także jego przyśpieszenie i wspomaganie.

Działanie przeciwbólowe i przeciwobrzękowe

Efektem laseroterapii jest wyrównanie hydrostatycznego ciśnienia wewnątrzkapilarnego, poprzez utrzymywanie aktywności układu żylnego i jego stymulację. Zwiększa się również światło naczyń limfatycznych, co poprawia ich perystaltykę oraz funkcjonalność, a w konsekwencji zmniejsza obrzęk powstały w macierzy komórkowej.

Regeneracja blizn

Poprzez wyżej opisane procesy, laseroterapia w fizjoterapii jest idealnym zabiegiem na świeże blizny, przyśpiesza ich gojenie oraz zapobiega tworzeniu się twardych zrostów. Po wykonaniu serii zabiegów, blizna będzie bardziej miękka i mniej widoczna niż bez jego działania

Stymulacja i regeneracja tkanek i procesów immunologicznych

Promieniowanie laserowe niewątpliwy wpływa na zwiększenie syntezy kolagenu, białek oraz kwasu DNA, a także na potencjał błon komórkowych. Laseroterapia niskoenergetyczna wywiera wpływ na układ immunologiczny – immunosupresyjny, w gojeniu ran przejawia się wzmożoną aktywnością żerną monocytów i neutrofilów. Bardzo ważnym dla funkcji tkanek pozostają stwierdzone pod wpływem tego promieniowania zmiany w poziomie hormonów, autokoidów i neuromediatorów. Stwierdzono również wzrost adrenaliny i noradrenaliny.