Terapia manualna wg systemu szkoły niemieckiej

Terapia manualna ( szkoła niemiecka)- metoda opiera się na diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń w obrębie narządu ruchu ( stawy, mięśnie, nerwy). Badanie polega na zebraniu szczegółowego wywiadu, wyszukaniu zaburzonej struktury, ocenie stopnia uszkodzenia oraz znalezieniu przyczyn powstałego zaburzenia. Przyczyną odwracalnych uszkodzeń i dolegliwości narządu ruchu jest najczęściej brak odporności tkanki na obciążenie, któremu zostaje poddana. Leczenie polega na przywróceniu równowagi pomiędzy strukturami narządu ruchu. Odbywa się to za pomocą mobilizacji stawowej, neuromobilizacji struktur nerwowych lub masażu mięśni odpowiednio dobranymi technikami. Nieodłącznym elementem terapii jest trening funkcjonalny, którego zadaniem jest przygotowanie uszkodzonej struktury do obciążeń.